• ساعت : ۷:۵۸:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۸۹۴
گشت VIP واحد انبار شركت فولاد امیركبیر كاشان

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، گشت VIP انبار شرکت با حضور متولیان امر انجام شد. این گشت شرکت در راستای آراستگی محیط کار، 5S، تامین مولفه های سلامت، ایمنی و محیط زیست و در ادامه اجرای سلسله گشت های VIP واحد HSE می باشد.

اهم ملاحظات فنی به شرح زیر مورد ارزیابی واقع گردید:

1- رعایت الزامات ایمنی

2- پیشگیری از آلاینده های زیست محیطی

3-  بررسی شرایط واکنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های احتمالی

4- تامین شرایط آراستگی محیطی

5- رعایت شرایط بهداشت محیط کار در پایان گشت، موارد طبق نظر متولیان امر زمانبندی و لیست گردید و به مدیران مربوطه اتوماسیون شد.

در پایان گشت، موارد طبق نظر متولیان امر زمانبندی و لیست گردید و به مدیران مربوطه اتوماسیون شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.12.0
    V6.0.12.0