• ساعت : ۷:۴۸:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۹
ارزیابی عملكرد شش ماهه شركت فولاد امیركبیر كاشان توسط ارزیابان فولاد مباركه

ارزيابي عملكرد شش ماهه شركت فولاد امیرکبیر کاشان توسط ارزيابان فولاد مباركه، طبق برنامه ریزی معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارکه، به مدت یک روز در تاريخ  یکشنبه ۹ آبان ماه  بصورت فشرده، حضوري و مجازي، با هدف شناسایی نقاط قوت، مشخص نمودن حوزه های قابل بهبود و اجرای پروژههای بهبود در راستای ارتقای عملکرد فولاد امیرکبیر کاشان صورت پذیرفت. در این ارزیابی کلیه مدل ها به شرح ذیل در تمامی واحدها مورد پایش قرار گرفت .

1- تحقق استراتژي ها

2- اجراي سياستهاي ابلاغي

3- پيشرفت پروژه هاي توسعه

4- عملكرد مالي

5- تعاملات با شركت مادر

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.14.0
    V6.0.14.0