• ساعت : ۱۰:۴۳:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۹۱۰
گشت VIP سالن تولید گالوانیزه و تاسیسات جانبی

گشت VIP شرکت در راستای تامین مولفه های سلامت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت و در ادامه اجرای سلسله گشت های VIP واحد HSE می باشد.

اهم ملاحظات فنی به شرح زیر مورد ارزیابی واقع گردید:

۱. رعایت الزامات ایمنی

۲. پیشگیری از آلاینده های زیست محیطی

۳. بررسی شرایط واکنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های احتمالی ۴. تامین شرایط آراستگی محیطی

۵. رعایت شرایط بهداشت محیط کار

در پایان گشت، موارد مهم لیست گردید و برای انجام موارد، طبق نظر متولیان زمانبندی شد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.14.0
    V6.0.14.0