• ساعت : ۱۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۹۸۷
گشت VIP سالن تولید گالوانیزه و مجموعه های پیرامون در شركت فولاد امیركبیر كاشان برگزار شد

گشت VIP سالن تولید گالوانیزه و مجموعه های پیرامون برگزار شد.

گشت VIP شرکت در راستای تامین مولفه های سلامت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت و در ادامه اجرای سلسله گشت های VIPواحد HSE می باشد.

اهم ملاحظات فنی به شرح زیر مورد ارزیابی واقع گردید:

1- رعایت الزامات ایمنی

2- پیشگیری از آلاینده های زیست محیطی

3- بررسی شرایط واکنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های احتمالی

4- تامین شرایط آراستگی محیطی

5- رعایت شرایط بهداشت محیط کار

در پایان گشت، موارد مهم لیست گردید و برای انجام موارد، طبق نظر متولیان زمانبندی شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0