دسته بندي اخبار 
شروع بكار و آموزش های بدو استخدام پرسنل جدید شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۲۰۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
۰۸:۴۲
بهبود ركورد ماهیانه تولید واحد اسیدشویی
کد خبر : ۲۰۱۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 
۱۱:۳۱
مراسم اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی
کد خبر : ۲۰۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 
۱۵:۴۴
حضور در نمایشگاه ایران متافو سال 1401
کد خبر : ۲۰۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
۱۰:۳۹
اولین جلسه پروژه معماری سازمانی شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۲۰۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
۱۰:۲۷
آزمون استخدامی شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۲۰۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
۱۰:۲۱
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0