• ساعت : ۱۲:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 122960

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد خرید گوه پسلاین خط نورد سرد خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام دهد. لذا در این خصوص از تامین کنندگان واجد شرایط در این حوزه دعوت به عمل می آید پیشنهاد فنی و مالی خود را تا تاریخ 1402/09/05 به دبیرخانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان واقع در کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان تحویل و رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

پاکت الف) تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک فقره ضمانتنامه بی قید و شرط بانکی به مبلغ 5% قیمت پیشنهادی با مدت اعتبار تا تاریخ 1402/12/05 قابل تمدید در وجه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

شماره شبای شرکت فولاد امیر کبیر کاشان: 810170000000102842210001 IR شناسه ملی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان: 10260206130

پاکت ب) کلیه اسناد مناقصه شامل موارد خواسته شده و رزومه با مهر و امضا پاکت

ج) پیشنهاد مالی

در صورت ناقص بودن هر کدام از پاکتها، پاکت بعدی مفتوح نخواهد شد.

نحوه دریافت مدارک: سامانه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان به آدرسaksteel.ir

مهلت ارسال مدارک: 1402/09/05

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ثابت 03155038245 (دبیرخانه شرکت) تماس حاصل فرمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0