• ساعت : ۱۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ 
آگهی فراخوان شماره 1402600/2850

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نظر دارد نسبت به طراحی، نصب، اجرا و راه اندازی پروژه به روزرسانی سیستم اتوماسیون HNX خط گالوانیزه خود اقدام نماید.

از این رو متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری کامل خود( شامل سوابق کاری ، اساسنامه، گواهی نامه ها، رضایت نامه ها، لیست تجهیزات و نیروی متخصص و ... ) را به صورت پاکت دربسته تا تاریخ 1402/09/07 به آدرس زیر ارسال نمایند .

آدرس : کاشان، کیلومتر 14 جاده  اردستان، شرکت فولاد امیر کبیر کاشان  - دبیرخانه  -آقای زهتاب

کدپستی 8735168313 تلفن : 7-55503841 031  داخلی 245

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0