• ساعت : ۱۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ 
آگهی فراخوان شماره 1402600/2852

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه و خنثی سازی رینس خط اسید شویی خود اقدام نماید.

از این رو متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری کامل خود( شامل سوابق کاری ، اساسنامه، گواهی نامه ها، رضایت نامه ها، تأییدیه محیط زیست ، لیست تجهیزات و نیروی متخصص و ... ) را به صورت پاکت دربسته تا تاریخ 1402/09/07 به آدرس زیر ارسال نمایند .

آدرس : کاشان، کیلومتر 14 جاده  اردستان، شرکت فولاد امیر کبیر کاشان  - دبیرخانه  -آقای زهتاب

کدپستی 8735168313 تلفن : 7-55503841 031  داخلی 245

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0