• ساعت : ۱۵:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 122974

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد خرید مبدل حرارتی (پوسته – لوله ای عمودی) خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام دهد.

لذا در این خصوص از تأمین کنندگان واجد شرایط در این حوزه دعوت به عمل می آید پیشنهاد فنی و مالی خود را طبق شرایط ذیل تا تاریخ 1402/09/14 به دبیرخانه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان واقع در کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

پاکت الف) تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک فقره ضمانتنامه بي قيد و شرط بانکي به مبلغ 5% قیمت پیشنهادی با مدت اعتبار تا تاریخ 1402/12/14 قابل تمديد در وجه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان .

شماره شبای شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در بانک ملی ایران: 810170000000102842210001 IR

شناسه ملی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان: 10260206130

پاکت ب) کلیه اسناد مناقصه شامل موارد خواسته شده با مهر و امضا

پاکت ج) پیشنهاد مالی

•    در صورت ناقص بودن هر کدام از پاکتها، پاکت بعدی مفتوح نخواهد شد.

نحوه دریافت مدارک: سامانه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان به آدرسaksteel.ir

مهلت ارسال مدارک:  1402/09/14 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03155038365 تماس حاصل فرمایید.

دانلود اسناد مناقصه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0