نام عضو نام نماینده سمت موظف/ غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان عزیز قنواتی رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان جهانگیر وکیلی نائب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسی روانشناسی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان اصغر اسماعیلی عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی مهندسی برق
موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح عبدالحمید رهیده عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی ارشد برق قدرت و مدیریت اجرایی
شرکت سرمایه گذاری توسه معادن و فلزات مهدی حیدریان عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری مدیریت کسب و کار
وجیهه صابرنژاد دبیر هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
عزیز قنواتی رئیس کمیته
جهانگیر وکیلی عضو کمیته
عبدالحمید رهیده عضو کمیته
مهدی حیدریان عضو کمیته

نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره عضو مستقل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهدی حیدریان رئیس کمیته بله بله مدیریت کسب و کار دکتری
مصطفی افشاری عضو کمیته خیر بله حسابداری کارشناسی
مجید مونسان عضو کمیته خیر بله مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
رئیس حسابرسی داخلی مجید نجفی

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0